Zveřejňování informací o kontrolách dle § 26, zákona č. 255/2012 Sb.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2021 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2021 celkem 3373 kontrol, z toho 2939 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2021) a 434 mimořádných.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2021 dle Usnesení vlády č. 689/2013 ze dne 11. září 2013

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2021 celkem 404 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 351 plánovaných a 53 mimořádných.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2020 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2020 celkem 702 kontrol, z toho 284 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2020) a 418 mimořádných.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2020 dle Usnesení vlády č. 689/2013 ze dne 11. září 2013

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2020 celkem 190 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 162 plánovaných a 24 mimořádných.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2019 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2019 celkem 1104 kontrol, z toho 580 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2019) a 524 mimořádných.