Zveřejňování informací o kontrolách dle § 26, zákona č. 255/2012 Sb.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2019 dle Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2019 celkem 414 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 344 plánovaných a 70 mimořádných.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2018 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2018 celkem 1146 kontrol, z toho 646 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2018) a 550 mimořádných.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2018 dle Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2018 celkem 404 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 373 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2018) a 31 mimořádných.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2016 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2016 celkem 839 kontrol, z toho 651 jako plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2016) a 188 jako mimořádných.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2017 (dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013)

Na základě Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013 zveřejňuje Krajský úřad Plzeňského kraje ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jako kontrolní orgán kontrolující výkon působnosti územních samosprávných celků, informaci o výsledcích kontrol za rok 2017.