Zveřejňování informací o kontrolách dle § 26, zákona č. 255/2012 Sb.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2020 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2020 celkem 702 kontrol, z toho 284 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2020) a 418 mimořádných.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2020 dle Usnesení vlády č. 689/2013 ze dne 11. září 2013

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2020 celkem 190 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 162 plánovaných a 24 mimořádných.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2019 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2019 celkem 1104 kontrol, z toho 580 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2019) a 524 mimořádných.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2019 dle Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2019 celkem 414 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 344 plánovaných a 70 mimořádných.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2018 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2018 celkem 1146 kontrol, z toho 646 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2018) a 550 mimořádných.