Základní registry

Povinnosti zřizovatele evidovat údaje o svých příspěvkových organizacích v ROS

Metodika zpracovaná ČSÚ ohledně povinnosti zřizovatele evidovat údaje o svých příspěvkových organizacích v ROS.

Plzeňský kraj hostil diskusní seminář k základním registrům

AKTUALIZACE - doplněny prezentace ke stažení V pátek 15.11.2013 se v prostorách sálu Zastupitelstva Plzeňského kraje konal diskusní seminář s názvem ZÁKLADNÍ REGISTRY - INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU A IDENTIFIKACE PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ S JEJICH VYUŽITÍM. Seminář pořádala Správa základních registrů ČR ve spolupráci se správci jednotlivých základních registrů.

Stanovisko k povinnosti správních orgánů ověřovat údaje v základních registrech

Odbor legislativy a koordinace předpisů MVČR vydal Stanovisko k povinnosti správních orgánů ověřovat údaje, které jsou mu sděleny a které jsou současně referenčními údaji ...

Spuštění RÚIAN

Spuštění registru územní identifikace, adres a nemovitostí k 1.7.2012

Přístup k základním registrům prostřednictvím CzechPOINT

MV zveřejnilo postup, jak od 1.7.2012 přistupovat k základním registrům prostřednictvím CzechPOINT a manuály k jednotlivých formulářům.