Vyhlášení dotačního programu „Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2022“

obrazek
22. března 2022 07:46, Bc. Filip Beránek DiS.
Pro účely tohoto Programu se pod pojmem Organizace destinačního managementu (dále jen „DMO“) rozumí organizace, která zajišťuje koordinaci, kooperaci a komunikaci mezi poskytovateli služeb cestovního ruchu, složkami veřejné správy a dalšími subjekty participujícími na rozvoji cestovního ruchu na daném území (destinaci) za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu. Na základě využívání nástrojů destinačního managementu je jejím úkolem udržitelným způsobem rozvíjet destinaci, prosazovat ji a její produkty na trhu. Tato organizace může založit fond turismu.

Cílem Programu je:
• podpora činnosti již vzniklých či nově vznikajících oblastních a lokálních DMO působících na území Plzeňského kraje (případně s přesahem do sousedících krajů),
• podpora tvorby ucelené nabídky produktů a aktivit, jejich efektivní marketing, to vše za aktivní spolupráce jednotlivých subjektů cestovního ruchu v destinaci,
• vybudování a rozvíjení systému řízení cestovního ruchu v Plzeňském kraji v návaznosti na národním systému Kategorizace DMO a jejich certifikace,
• pokrytí území kraje plně fungujícími profesionalizovanými oblastními organizacemi destinačního managementu.

Žadatelem může být právnická osoba, mezi jejíž hlavní předměty činnosti patří strategické řízení aktivit cestovního ruchu dané oblasti na území Plzeňského kraje (na základě principů komunikace, koordinace a kooperace, tj. plní funkci DMO) při splnění následující podmínky:
a) Žadatel je k datu podání žádosti o dotaci držitelem platného certifikátu Kategorizace DMO od agentury CzechTourism.
b) Žadatel není k datu podání žádosti o dotaci držitelem platného certifikátu Kategorizace DMO od agentury CzechTourism, ale má podánu žádost o certifikaci. Nejzazším termínem pro doložení certifikátu je termín předložení vyúčtování dotace, tj. 31. 5. 2023.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 22. 4. 2022 do 2. 5. 2022 do 12:00 hod..

Časový harmonogram dotačního programu:
22. 03. 2022 – vyhlášení a zveřejnění Programu
22. 04. 2022 – otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
02. 05. 2022 – uzávěrka podávání žádostí o dotace do 12:00 hod.
23. 05. 2022 – plánovaný termín projednání schválení dotací v Radě Plzeňského kraje
13. 06. 2022 – plánovaný termín projednání schválení dotací v Zastupitelstvu Plzeňského kraje
30. 04. 2023 – konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce a vyčerpání dotace
31. 05. 2023 – nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s dotačním programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Bc. Irena Valtrová
Oddělení cestovního ruchu - č. kanceláře E112
Telefon: + 420 377 195 194
GSM: + 420 733 698 616
E-mail: irena.valtrova@plzensky-kraj.cz

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
PO a ST 8:00 – 17:00 hod.
ÚT a ČT 8:00 – 15:00 hod.
PÁ 8:00 – 13:00 hod.

Úřední hodiny mohou být v důsledku vládních opatření stanoveny v jiném rozsahu, aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení