Vichřice 1. března 2008

Zpráva o silném větru a povodni na území Plzeňského kraje - březen 2008