Zpráva o silném větru a povodni na území Plzeňského kraje - březen 2008

21. července 2008 10:47, aktualizováno 09:47, Ing. Radek Svoboda

ZPRÁVA O PRŮBĚHU A ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ SILNÉHO VĚTRU A POVODNĚ NA ÚZEMÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE - BŘEZEN 2008

Zpráva o průběhu a řešení následků silného větru a povodně na území Plzeňského kraje v březnu 2008 mapuje vznik a vývoj mimořádných událostí, které zasáhly území kraje o víkendu na konci února a začátku března 2008. Součástí zprávy je i přehled opatření, přijatých k odstranění následků na úrovni kraje, obcí s rozšířenou působností a vybraných složek integrovaného záchranného systému.

Soubory ke stažení