Obecné informace

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou