Veřejné projednání A3 ZÚR PK

04. dubna 2023 10:23, Bc. Josef Velíšek

Krajský úřad Plzeňského kraje pořídil na základě Zprávy o uplatňování Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Návrh byl projednán s dotčenými orgány, upraven dle obdržených stanovisek a připomínek, a také posouzen Ministerstvem pro místní rozvoj.
Zde je ke stažení dokumentace, která bude představena a veřejně projednána v rámci řízení o zásadách územního rozvoje dle požadavků § 39 stavebního zákona.

Výrok (94MB)
Odůvodnění (67MB)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (130MB)