Ústavní výchova

27. února 2017 Petra Olivková

Děti jsou umísťované do ústavních zařízení na základě rozhodnutí soudu. Existuje systém několika typů školských zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, aby umístění dítěte bylo v jeho nejlepším zájmu. Popisy typů zařízení jsou uvedeny níže, v následujícím článku jsou pak uvedeny jednotlivé ústavy, které se nacházejí v Plzeňském kraji. Výkon ústavní výchovy se řídí právními předpisy, které jsou uvedeny v samostatné kapitole.

Diagnostický ústav
Diagnostický ústav přijímá děti s nařízeným předběžným opatřením, nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou; děti s uloženou ochrannou výchovou na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení umísťuje do dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Do diagnostického ústavu se dítě umísťuje na dobu zpravidla nepřesahující 8 týdnů. Zřizovatelem všech diagnostických ústavů je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Dětský domov
Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Mladí lidé, kteří se připravují na budoucí povolání, mohou zůstat v dětském domově po celou dobu studia, nejdéle však do 26 let věku. Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Zřizovatelem dětských domovů jsou kraje.

Dětský domov se školou
Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, mají-li závažné poruchy chování
, nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči, nebo s uloženou ochrannou výchovou. Do dětského domova se školou jsou umisťovány i nezletilé matky (a jejich děti), které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou. Zřizovatelem dětských domovů se školou je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Výchovný ústav
Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování,
u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou výchovu, a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze do výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let. Zřizovatelem výchovných ústavů je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.