Akce dětských domovů

Pracovníci dětských domovů převzali ocenění

Za vynikající práci 16. června 2021 poděkovala na krajském úřadě hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová a její náměstek pro oblast školství a sportu Rudolf Salvetr vybraným pracovníkům dětských domovů zřizovaných Plzeňským krajem.

Slunečný kabát pro DOMINO

Herci ze seriálu Slunečná rozveselili fasádu Dětského domova DOMINO vlastnoručně malovanými obrázky

Děti z Dětského domova Kašperské Hory připravily tradiční vánoční besídku s rekordním počtem vystoupení

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v kašperskohorském kinosále uskutečnila pro širokou veřejnost vánoční besídka dětí ze zdejšího dětského domova. Letošní program byl výjimečný počtem vystoupení a překonal tak předchozí ročníky.

Projekt DD Domino Plzeň - Hra na život v indiánské vesničce

Projekt nazvaný „Hra na život“ se uskuteční v netypickém prostředí „Indiánské vesničky“ a jejím okolí a bude zaměřený na osobní rozvoj dětí formou outdoorových a společenských aktivit, branných her, sportů, soutěží...

Děti z DD Tachov vystupovaly na Krojovaných slavnostech

V Praze na Krojovaných slavnostech jsme byli 19. 5. 2019 na pozvání senátora Mgr. Miroslava Nenutila a pro všechny to byl neskutečný zážitek, vystupovat v zahradách Valdštejnského paláce společně s nejlepšími folklorními soubory v ČR...