Učitelé aktivně předcházeli syndromu vyhoření

obrazek
24. srpna 2020 14:24, Bc. Jan Honomichl

O tom, že lze skloubit komunikační dovednosti, kreativní aktivity, jógu a akční plánování se přesvědčili učitelé, kteří se na konci července zúčastnili letního setkání s pedagogy konaného v příjemném prostředí resortu v Darovanském dvoře.


Program byl sestaven pestře, aby se učitelé mohli zdokonalit v komunikačních dovednostech a vyzkoušeli si aktivity a techniky, které mohou pomoci k uvědomění si jejich vlastního emočního prožívání. Učitelé tak aktivně strávili čtyři dny plné tematicky zaměřených workshopů.


„Velmi si vážím všech pedagogů, kteří neváhají a i v období letních prázdnin pracují na svém dalším rozvoji,“ uvedla mimo jiné náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová, která přijela osobně zahájit letní setkání a pozdravit pedagogy. Společně s ní se zahájení zúčastnila i vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK Jaroslava Havlíčková, která představila vizi vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2035: „Věřím, že je pro Vás vize srozumitelná, a že s ní budete pracovat i na úrovni jednotlivých škol“.


Workshopy komunikace nabídly účastníkům příklady technik zaměřených na naslouchání, reflexi, práci s emocemi či efektivní konfrontaci. Při kreativních workshopech si učitelé vyzkoušeli, jak mohou být využity výtvarné aktivity k vyjádření člověka směrem ke světu. Bloky jógy pak nabídly možnost zklidnění ale i osvojení si nových technik využitelných i ve výuce. V průběhu celého týdne byli také učitelé seznamováni s prvky a cíli akčního plánování v kraji, s vizí vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2035 a měli možnost zpětné vazby a vyjádření potřeb k této problematice.


Právě zpětná vazba ukázala, že výběr témat v programu byl zdařilý. Učitelé byli velmi spokojeni a uvítali by podobně zaměřené akce i v dalších letech. „Všechny workshopy byly skvělé a dohromady se výborně doplňovaly,“ uvedla jedna z účastnic. „Věřím, že tyto znalosti aplikuji nejen v komunikaci se žáky, ale i s rodiči a jinými lidmi, a že to bude ku prospěchu věci. Pomohlo mi to uvědomit si chyby, kterých se dopouštím,“ pochvalovala si další z účastnic.


Letní setkání s pedagogy se uskutečnilo v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje. Proběhlo ve dnech 27. – 30. července 2020 v Darové v Darovanském dvoře a zúčastnilo se jej 35 učitelů ze základních i středních škol. Program byl vytvořen a lektorsky zajištěn ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Plzni.


Galerie