Tematická setkání

2. ročník konference primární prevence rizikového chování se zabýval bezpečným klimatem ve škole i mimo ni

Zajímavé workshopy a poutavé přednášky mohly shlédnout účastníci konference primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje dne 23. 11. 2021. Jednalo se o již druhý ročník, který díky epidemiologicé situaci proběhl v online prostředí.

Doba si žádá změny ve vzdělávání v rámci technických oborů

Dnešní rychle se měnící doba vyžaduje zcela nové kompetence zaměstnanců, než tomu bylo ještě v nedávné minulosti. Proto jsme se v průběhu celého roku 2021 věnovali problematice automatizace a robotizace a potřebě rychlé a systémové reakce v oblasti vzdělávání na proces vývoje těchto nových technologií.

Pedagogové středních škol se zabývali problematikou nadaných žáků

Mají nadaní žáci problémy ve škole? Jaká jsou jejich specifika, společné či odlišné projevy? To vše se se mohli zástupci středních škol dozvědět na semináři Je problematika nadaných žáků na SŠ problém?, jehož hlavní lektorkou byla doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. z Ostravské univerzity.

Druhý ročník setkání pedagogů se nesl v duchu wellbeingu

Již druhý ročník oblíbeného letního setkání s pedagogy se opět uskutečnil v příjemném prostředí Darovanského dvora v Darové. Během čtyř letních dní měli pedagogové možnost se zúčastnit zážitkového a relaxačního setkání se svými kolegy a společně tak nabrat síly a energii do dalšího školního roku.

Učitelé aktivně předcházeli syndromu vyhoření

O tom, že lze skloubit komunikační dovednosti, kreativní aktivity, jógu a akční plánování se přesvědčili učitelé, kteří se na konci července zúčastnili letního setkání s pedagogy konaného v příjemném prostředí resortu v Darovanském dvoře.