Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 v Plasích

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v Plasích v provozním staničení cca 107,670 km - 108,04 km k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu provádění montážních prací v souvislosti s výměnou svítidel veřejného osvětlení, v termínu od 18.3.2024 do 30.3.2024 ...

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnicích I. třídy v Plzni

Stanovení místní úpravy provozu podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, na silnicích I. třídy v Plzni ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26, Holýšov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, – silnici I/26, v km provozního staničení 36,385 v extravilánu města Holýšov, k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s částečnou uzavírkou dotčené silnice v rámci akce „I/26 – Holýšov, oprava propustku 26-033P“ ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27, Vysoká Libyně

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v úseku od hranice Plzeňského kraje se Středočeským krajem za obec Vysoká Libyně v souvislosti s částečnou a úplnou uzavírkou silnice I/27 z důvodu provedení stavebních prací v rámci akce „I/27 Vysoká Libyně - průtah“ a „I/27 Vysoká Libyně – rektifikace oblouku“ ...

Návrh - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích I. třídy, Plzeň

Návrh na stanovení místní úpravy provozu podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, na silnici I/20 mezi obcí Losiná a Chválenice ...