Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/20

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává opatřením obecné povahy místní úpravy provozu na silnici I/20 ve městě Nepomuk...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26, Rokycanská, Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, silnici I/26, ul. Rokycanská v Plzni v místě křižovatky s ul. Masarykova, směr centrum k zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci akce „I/26 – Plzeň, Rokycanská, Masarykova – vjezd Gambrinus“ ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích I. třídy

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnicích I. třídy, na území Plzeňského kraje ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26, Draženov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26, k.ú. Draženov v souvislosti s pořádáním sportovní akce "Novoroční běh 2023, 46. ročník" ...

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22 v obci Libkov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává opatření obecné povahy místní úpravy provozu na silnici I/22 v obci Libkov ...