Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26 a I/20, ul. Přemyslova, ul. Jízdecká, Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, silnici I/20 a I/26, v prostoru křižovatky ul. Přemyslova a ul. Jízdecká v Plzni k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu realizace opravy povrchu vozovky v rámci akce „I/26 a I/20 Plzeň, ul. Přemyslova x ul. Jízdecká, oprava povrchu“ ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v křižovatce Karlovarská - Lidická, k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezením provozu na místní komunikaci ul. Karlovarská, v rámci akce „Retenční nádrž Vinice“ v termínu od 1.9.2022 do 18.9.2022 ...

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22 v obci Brnířov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22 na průtahu obcí Brnířov na základě návrhu společnosti COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005 („I/22 – Kdyně – Brnířov, průtah – místní úprava provozu“) ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 k.ú. Plzeň - Litice

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 v k.ú. Plzeň – Litice (směr Plzeň – Klatovy) ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v Plzni, v místě mimoúrovňové křižovatky "Rondel", k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s provedením doplňkového diagnostického průzkumu na mostech, v termínu od 22.8.2022 do 25.8.2022 ...