Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 v Plzni

Krajský úřad plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 v Plzni, ul. Studentská, před výjezdovým ramenem okružní křižovatky na místní komunikaci ul. Karlovarská, po dokončení části stavby „Městský okruh – úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ a uvedení do provozu nově vybudované okružní křižovatky - doplnění svislého dopravního značení na dobu max. 60 dnů.

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 v Plzni, na nově vybudované křižovatce Studentská - Karlovarská doplněním svislého dopravního značení o svislou dopravní značku B 24a „Zákaz odbočování vpravo“ a DT E 13 s textem „MIMO CYKLISTY (vyjádřeno symbolem jízdního kola) A MHD“ před výjezdovým ramenem okružní křižovatky na místní komunikaci ul. Karlovarská.

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy místní úpravu provozu na silnici I/20 po dokončení části stavby "Městský okruh - úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni" a uvedení okružní křižovatky Studentská - Karlovarská do provozu.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích I. třídy

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnicích I. třídy, na území Plzeňského kraje.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 v termínu od 4.12.2021 do 12.12.2021 k zajištění bezpečnosti silničního provozu, v souvislosti s demolicí mostního objektu ev. č. CH-01.