Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

22. května 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20, I/26 a I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/20, I/26, I/27 k zajištění bezpečnosti silničního provozu a informování o objízdných trasách z důvodu uzavírky silnice I/20 v Plzni, ul. Studentská v souvislosti s realizací stavby „I/20 Plzeň, Studentská, II. etapa“ v termínu od 1.6.2020 do 31.8.2020.

19. května 2020

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/21

Záměr na stanovení místní úpravy provozu na nové silnici I/21 a stávající silnici I/21 u obce Bezděkov, za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu zrušením stávajícího SDZ na stávající silnici I/21 a doplněním SDZ a VDZ a uvedení předmětného úseku silnice I/21 do souladu s platnou vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, po dokončení stavby „I/21 Nová Hospoda – Kočov, přeložka, 2. stavba“ a uvedení do provozu nově vybudované silnice I/21.

13. května 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnici I/27 v místě křižovatky se silnicí III/18036 a III/18040 za účelem označení uzavírky silnice III/180 36 v obci Chlumčany

13. května 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnici I/20 v místě křižovatky s místní komunikací do obce Chlum, z důvodu provádění rekonstrukce uvedené křižovatky.

13. května 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnici I/20 ul. Slovanská Plzeň v místě křižovatky s ul. Farského /Jedlová