Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I. tř. PK

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích I. tř., tj. I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27 na území Plzeňského kraje.

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I.tř. okr. Klatovy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích I. tř., tj. I/22 a I/27 (okr. Klatovy) na území Plzeňského kraje.

Stanovení přechodné úpravy na silnici I/27 a I/20 na území města Plzně

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, silnici I/27 a I/20 na území města Plzně k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu oprav asfaltových vrstev vozovky, v rámci akce „Plzeň 2023 - lokální opravy povrchu na silnici I. tříd " ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 mýtná brána Šlovice

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, silnici I/27 k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu realizace stavby mýtné brány, v rámci akce „Systém elektronického mýta v ČR, trasa I/27 km 140,5 kontrolní bod č. 12701, k.ú. Šlovice u Plzně" ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/22 Horažďovice

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/22 (ul. Komenského a Strakonická) obci Horažďovice ...