Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy na území okresu Plzeň-město

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnicích I. třídy na území okresu Plzeň-město v souvislosti s odstraňováním havarijního stavu na vodovodních a kanalizačních sběračích v termínu od 1.5.2021 do 31.12.2021.

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/22 Horažďovice

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/22 v obci Horažďovice, na území Plzeňského kraje ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/22 Klatovy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/22 (ul. Domažlická) obci Klatovy na území Plzeňského kraje ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/26 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/26 v Plzni, ul. Domažlická v souvislosti s výměnou 9 ks betonových sloupů a výložníků.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 nám. Milady Horákové Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na silnici I/20 v místě křižovatky Slovanská tř. a nám. M. Horákové, dále ul. Nepomucká, Jasmínová a Koterovská v Plzni z důvodu označení pracovního místa a vyznačení objízdné trasy při opravě povrchu silnice I/20 nám. Milady Horákové ...