Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy Plzeň-město

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnicích I. třídy na území okresu Plzeň-město k zajištění prací spojených s odstraňováním havarijního stavu na vodovodních a kanalizačních sběračích a následné povrchové úpravy.

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/26 Semošice

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/26 v obci Semošice, na území Plzeňského kraje ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.tř. PK, celorok

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích I. tř., tj. I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27 na území Plzeňského kraje ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/22, I/26 v okr. Domažlice

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích I. tř., tj. I/22 a I/26 v okrese Domažlice, na území Plzeňského kraje ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 v Plzni, ul. Studentská před křižovatkou se silnicí III/1808 (ul. Gerska) ve směru od Karlových Varů v termínu od nabytí účinnosti opatření obecné povahy do 30.4.2021.