Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici - I.tř. PK

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/22 v obci Horažďovice, na území Plzeňského kraje ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici - silnice I.tř. Plzeň

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – na silnicích I. tř., tj. I/20, I/26 a I/27 v Plzni, na území Plzeňského kraje, za účelem označení omezení a vyblokování míst a parkovacích stání na silnici I. tř., z důvodu využití přechodného dopravního značení při bezpečnostních opatřeních v roce 2021 ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.tř. PK, údržba

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích I. tř., tj. I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27 na území Plzeňského kraje ...

stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy Plzeň-město

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnicích I. třídy na území okresu Plzeň-město k zajištění prací spojených s odstraňováním havarijního stavu na vodovodních a kanalizačních sběračích a následné povrchové úpravy.

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/26 Semošice

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/26 v obci Semošice, na území Plzeňského kraje ...