Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2019 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

obrazek
30. března 2020 18:21, aktualizováno 11. února 2022 15:14, JUDr. Klára Seidenglanzová

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2019 celkem 1104 kontrol, z toho 580 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2019) a 524 mimořádných.

Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech.

Z celkového počtu provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 334 případech, nápravná opatření byla uložena v 96 případech.

Soubory ke stažení