Smlouvy dráha

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad - část Pošumaví

Rada Plzeňského kraje rozhodla svým usnesením ze dne 26.3.2021 o výběru dopravce GW Train Regio a.s. k uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad - část Pošumaví. V přiložené prezentaci naleznete srovnání stávající a nové služby jejíž plnění bude zahájeno od prosincového termínu jízdních řádů 2023. Uzavřená smlouva včetně dodatků je zveřejněna zde.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na Linku P2

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na Linku P2 Beroun - Rokycany - Plzeň - Klatovy

Smlouva o veřejných službách na linku R25 Plzeň - Most včetně jejích dodatků

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň - Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje) včetně jejích dodatků.

Smlouva o závazku veřejné služby v drážní dopravě a její dodatky č.1-17