Smlouvy dráha

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na trati č. 170 Plzeň - Cheb

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na trati č. 170 Plzeň - Cheb

Smlouva o veřejných službách na linku R25 Plzeň - Most a její dodatky

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň - Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje) včetně jejích dodatků

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň - České Budějovice a č. 170 Plzeň - Cheb

Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň - České Budějovice a č. 170 Plzeň - Cheb na částech těchto tratí v územní působnosti Plzeňského kraje a její dodatky najdete zde.

Smlouva o závazku veřejné služby v drážní dopravě a její dodatky č.1-17

Dodatky ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě č.18-43

Dodatky ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě č. 18-43 naleznete zde.