Smlouvy dráha

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R16

Provoz linky R16 v úseku hranice kraje - Kařez - Plzeň - Klatovy - Ž. Ruda-Alžbětín byl zahájen ode dne prosincové změny jízdních řádů v roce 2023 na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě. Uzavřená smlouva je zveřejněna zde:

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku P1 JIH doplněk

Provoz linky P1 JIH doplněk Plzeň - Strakonice byl zahájen ode dne prosincové změny jízdních řádů v roce 2023 na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě. Uzavřená smlouva včetně dodatků je zveřejněna zde:

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě - linka P1 ZÁPAD (Plzeň - Cheb - Karlovy Vary)

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě - linka P1 ZÁPAD (Plzeň - Cheb - Karlovy Vary) jejíž plnění bude zahájeno od změny jízdních řádů v prosinci 2023 je zveřejněna včetně všech příloh zde:

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě - linka P1 JIH Horažďovice předměstí - Plzeň - Pňovany

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě - linka P1 JIH Horažďovice předměstí - Plzeň - Pňovany jejíž plnění bude zahájeno od změny jízdních řádů v prosinci 2023. Uzavřená smlouva včetně příloh je zveřejněna zde:

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celky Plzeňsko a Jihozápad - část Český les

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celky Plzeňsko a Jihozápad - část Český les jejíž plnění bude zahájeno od prosincového termínu jízdních řádů 2023. Uzavřená smlouva včetně příloh a dodatků je zveřejněna zde: