Školy určené k poskytování bezplatné jazykové přípravy

obrazek
31. srpna 2022 12:19, aktualizováno 21. prosince 2022 12:37, Mgr. Veronika Šimonová

Žáci-cizinci mají podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. Podrobnosti upravuje § 10 a § 11b vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 271/2021 Sb.

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách. Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy k začlenění do základního vzdělávání jsou nově příchozí žáci-cizinci v základních školách, kteří mají potřebu vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce.

Bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců, kteří plní povinnou školní docházku, je poskytována ve školách zřízených obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí určených krajským úřadem. Výuka se v těchto školách realizuje prezenční nebo distanční formou.

Seznam škol určených k poskytování bezplatné jazykové přípravy najdete ZDE.

Metodickou podporu kmenovým i určeným školám poskytují krajská centra podpory Národního pedagogického institutu ČR (https://www.npi.cz/). Nabízí školám metodickou pomoc, vzdělávací programy, bezplatné služby adaptačních koordinátorů a tlumočníků.
Další důležité zdroje informací jsou zejména:

https://cizinci.npi.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu