Školy určené k poskytování bezplatné jazykové přípravy

Střední školy určené k poskytování bezplatné jazykové přípravy

Určená střední škola poskytuje žákům bezplatnou přípravu k začlenění do středního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří se vzdělávají ve střední škole.

Školy určené k poskytování bezplatné jazykové přípravy

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách. Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy k začlenění do základního vzdělávání jsou nově příchozí žáci-cizinci v základních školách, kteří mají potřebu vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce.