Školy určené k poskytování bezplatné jazykové přípravy

Školy určené k poskytování bezplatné jazykové přípravy

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách. Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy k začlenění do základního vzdělávání jsou nově příchozí žáci-cizinci v základních školách, kteří mají potřebu vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce.