Rozvojové dokumenty

Koncepce ochrany přírody a krajiny PK

Změnou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav, je krajům ustanovením § 77a uloženo zpracovat, ve spolupráci s ministerstvem, koncepci ochrany přírody ve své územní působnosti...