Protidrogová problematika

Rozdělení dotací v rámci dotačního titulu „Program podpory projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji 2024“

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4787/24 ze dne 25. 3. 2024 a na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1618/24 ze dne 8. 4. 2024 bylo schváleno přidělení dotací v rámci dotačního titulu „Program podpory projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji 2024“. Program byl podpořen částkou 3.300.000 Kč.

Vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji 2024"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4232/23 ze dne 20. 11. 2023 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji 2024". Žádost o dotaci musí být podána elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) v termínu od 4. 1. 2024 do 25. 1. 2024.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2022

Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2022 naleznete v příloze.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2021

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2021.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2018

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2018