Protidrogová problematika

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2020

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2020

„Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021" - rozdělení dotace

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 5374/20 ze dne 19. 10. 2020 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021". Do vyhlášeného dotačního titulu byly od 4. 1. 2021 do 25. 1. 2021 podány žádosti o finanční podporu organizacemi, které prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku.

Vyhlášení dotačního titulu „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021".

Vyhlášení dotačního titulu „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021".

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2019

Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2019 naleznete v příloze.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2010, 2009.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2010. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2009.