Protidrogová problematika

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2022

Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2022 naleznete v příloze.

Vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2774/22 ze dne 21. 11. 2022 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023". Žádost o dotaci musí být podána elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) v termínu od 4. 1. 2023 do 25. 1. 2023.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2021

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2021.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2018

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2018

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2014

Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2014 naleznete v příloze.