Protidrogová problematika

Vyhlášení dotačního titulu „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021".

Vyhlášení dotačního titulu „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021".

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2019

Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2019 naleznete v příloze.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2010, 2009.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2010. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2009.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2011

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2011

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2012

Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2012 naleznete v příloze.