Protidrogová problematika

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2014

Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2014 naleznete v příloze.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2011

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2011

Vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1412/21 ze dne 22. 11. 2021 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022". Žádost o dotaci musí být podána elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) v termínu od 4. 1. 2022 do 25. 1. 2022.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2020

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2020

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2019

Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2019 naleznete v příloze.