Projekty

Ukončení projektu Transparentní Plzeňský kraj

Na konci dubna 2015 Plzeňský kraj dokončil projekt Transparentní Plzeňský kraj. Klíčovým výstupem projektu je Strategie transparentního Plzeňského kraje, která byla zpracována v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií Ministerstva financí z roku 2012.

Transparentní kraj v newsletteru Ministerstva vnitra ČR

V newsletteru Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR byl v čísle 4/2014 publikován článek o projektu Transparentní Plzeňský kraj.

Transparentní Plzeňský kraj

Cílem projektu je vytvoření strategického dokumentu Strategie transparentního Plzeňského kraje, kdy následná realizace jednotlivých navrhovaných opatření přispěje k transparentnímu řízení kraje.

Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na KÚPK

Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje” vychází z faktu, že motivace, zapojení a efektivní řízení zaměstnanců na všech úrovních představuje klíčovou konkurenční výhodu.