Ukončení projektu Transparentní Plzeňský kraj

obrazek
13. června 2016 10:50, aktualizováno 18. ledna 2022 15:06,


Na konci dubna 2015 Plzeňský kraj dokončil projekt Transparentní Plzeňský kraj. Klíčovým výstupem projektu je Strategie transparentního Plzeňského kraje, která byla zpracována v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií Ministerstva financí z roku 2012.
Ve spolupráci s vedením kraje byla stanovena vize a globální cíl v oblasti transparentnosti kraje. Toto směřování bylo následně ukotveno do tří strategických cílů, pro jejichž vlastní naplnění bylo zpracováno deset konkrétních opatření. Vlastní realizace těchto opatření je plánována na období 2015 - 2019. Všechna opatření jsou jasně popsána a to z pohledu jejich priority, termínů realizace a předpokládaných nákladů. Zároveň je ke každému opatření určen garant, tj. je stanovena zodpovědnost za úspěšnou realizaci každého opatření. Zpracovaná strategie byla schválena usnesením Rady Plzeňského kraje číslo 3270/2015 ze dne 23. 3. 2015.

Kontakt:
Mgr. Štěpánka Szabó, MBA, vedoucí odboru kancelář ředitele
tel. +420 377 195 137, Stepanka.Szabo@Plzensky-Kraj.cz

Ing. Tomáš Marek, vedoucí projektu
tel. +420 377 195 679, Tomas.Marek@Plzensky-Kraj.cz