Transparentní Plzeňský kraj

obrazek
19. září 2014 07:00, aktualizováno 18. ledna 2022 15:04,

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a krajského rozpočtu.


 

Program: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu: Transparentní Plzeňský kraj
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/C4.00009
Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Prioritní osa: 4 Veřejná správa a veřejné služby
Číslo výzvy: C4
Období realizace: 01.3.2014 - 30.04.2015
Celkový rozpočet: 599 860,08 Kč
Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) - 85%, Plzeňský kraj - 15%

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je vytvoření strategického dokumentu Strategie transparentního Plzeňského kraje, kdy následná realizace jednotlivých navrhovaných opatření přispěje k transparentnímu řízení kraje, tj. k řízení, kdy má veřejnost možnost co nejvíce rozumět přijímaným rozhodnutím na základě veřejně dostupných informací.
Vlastní strategii předchází analýza současného stavu (03 - 07/2014) - v rámci této etapy je vytvořena podrobná mapa transparentnosti kraje, která zahrnuje jednotlivé oblasti, u kterých je vhodné procesy transparentnosti řešit. U každého tématu je popsán aktuální stav (co se týká procesů a zveřejňování informací) a případně je uveden návrh změny nebo úpravy tam, kde je identifikován nedostatek nebo prostor ke zlepšení.
Následujícím krokem je zpracování návrhové části, tj. vlastní Strategie transparentního Plzeňského kraje (08/2014 - 02/2015).
Dále budou připraveny odpovídající školící materiály a formou eLearningu a prezenční formou a dojde k proškolení vedoucích zaměstnanců KÚPK a zastupitelů kraje (02 - 04/2015).

Kontakt:
Mgr. Štěpánka Szabó, MBA, vedoucí odboru kancelář ředitele, tel. 377 195 137,
Stepanka.Szabo@Plzensky-Kraj.cz
Ing. Tomáš Marek, vedoucí projektu, tel. 377 195 679,
Tomas.Marek@Plzensky-Kraj.cz