Prevence kriminality

Evropský den proti vloupání 2022

V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí, který letos připadá na středu 15. června 2022, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů.

Realizace krajských projektů prevence kriminality v Plzeňském kraji 2021

V roce 2021 byly vypracovány a zrealizovány Plzeňským krajem krajské projekty prevence kriminality „Plzeňský kraj - Daleko hleď - 2021“, „Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VIII. - 2021“, na jejichž financování se podílelo Ministerstvo vnitra České republiky a Plzeňský kraj a projekt „Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality 2 - 2021“, který byl zrealizován pouze z finančních prostředků Plzeňského kraje.

Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje na léta 2022 - 2026

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 550/21 dne 20. 12. 2021 schválilo Koncepci prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje na léta 2022 - 2026.

Krajský projekt prevence kriminality Daleko hleď se umístil na druhém místě v soutěži Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2021

Součástí odborné konference Národní dny prevence, která se konala 6. - 7. 10. 2021, byl slavnostní večer, na němž zástupci Ministerstva vnitra ocenili tři nejúspěšnější projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2021 zaměřené na šikanu a násilí mezi nezletilými a rovněž vítěze soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2021, jejímž tématem byla prevence kriminality v době pandemie.

Preventivní rady pro seniory v době nouzového stavu

Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Policejním prezidiem zveřejnilo na webových stránkách Prevence kriminality v České republice aktuální informace pro seniory. V sekci nejnovější příspěvky je mimo jiné odkaz na krizové linky.