Prevence kriminality

Národní dny prevence 2021 se uskuteční 6. a 7. října 2021

Po dvou letech opět proběhnou Národní dny prevence. První dva ročníky v letech 2017 a 2019 se uskutečnily v Brně. Pořadatelem letošního ročníku, který je plánován na 6. a 7. října 2021, je Magistrát města Plzeň, spolupořadatelem je odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Evropský den proti vloupání 2021

V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí, který letos připadá na středu 16. června, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů.

Bezpečnostní dobrovolníci ve Stříbře pomáhají s prevencí kriminality v rekreačních oblastech

Projekt Bezpečnostní dobrovolník, na který poskytuje dotace MV, je realizován ve Stříbře již několik let. Činnost bezpečnostních dobrovolníků je zaměřena na prevenci kriminality, vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek ve městě a jeho blízkém okolí.

Realizace Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2020

V roce 2020 byly vypracovány a zrealizovány Plzeňským krajem v rámci Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2020 projekty „Plzeňský kraj - Daleko hleď 2020“, „Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VII.“ a „Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality“, na jejichž financování se podílelo Ministerstvo vnitra České republiky a Plzeňský kraj.

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), prodlouženou usnesením vlády č. 652/2020 a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021.