Prevence kriminality

Realizace krajských projektů prevence kriminality v Plzeňském kraji 2022

V roce 2022 byly vypracovány a zrealizovány Plzeňským krajem krajské projekty prevence kriminality „Plzeňský kraj - Daleko hleď - 2022“, „Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality 3 - 2022“ a „Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy IX. - 2022“, na jejichž financování se podílelo Ministerstvo vnitra České republiky a Plzeňský kraj.

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023

V souladu s vládou schválenou "Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2022 až 2027" (usnesením č. 276 ze dne 6. dubna 2022) byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023.

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 - 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 schválené vládou České republiky 6. dubna 2022 usnesením č. 276 a na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu informuji o vyhlášení mimořádné výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 - 2. kolo.

Evropský den proti vloupání 2022

V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí, který letos připadá na středu 15. června 2022, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů.

Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje na léta 2022 - 2026

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 550/21 dne 20. 12. 2021 schválilo Koncepci prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje na léta 2022 - 2026.