Prevence kriminality

Bezpečnostní dobrovolníci ve Stříbře pomáhají s prevencí kriminality v rekreačních oblastech

Projekt Bezpečnostní dobrovolník, na který poskytuje dotace MV, je realizován ve Stříbře již několik let. Činnost bezpečnostních dobrovolníků je zaměřena na prevenci kriminality, vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek ve městě a jeho blízkém okolí.

Realizace Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2020

V roce 2020 byly vypracovány a zrealizovány Plzeňským krajem v rámci Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2020 projekty „Plzeňský kraj - Daleko hleď 2020“, „Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VII.“ a „Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality“, na jejichž financování se podílelo Ministerstvo vnitra České republiky a Plzeňský kraj.

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), prodlouženou usnesením vlády č. 652/2020 a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021.

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020

Zpracování Koncepce prevence kriminality krajů na léta 2017 - 2020 je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality krajů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016.

Realizace krajského projektu prevence kriminality "Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality"

Realizace krajského projektu prevence kriminality "Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality"