Prevence kriminality

Realizace krajského projektu prevence kriminality "Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality"

Realizace krajského projektu prevence kriminality "Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality"

Preventivní rady pro seniory v době nouzového stavu

Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Policejním prezidiem zveřejnilo na webových stránkách Prevence kriminality v České republice aktuální informace pro seniory. V sekci nejnovější příspěvky je mimo jiné odkaz na krizové linky.

Realizace Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2019

V roce 2019 byly vypracovány a zrealizovány Plzeňským krajem v rámci Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2019 projekty „Plzeňský kraj - Daleko hleď 2019“, „Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VI.“ a „Plzeňský kraj - KPBI: Semináře na nelegální on-line obsah“.

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020.

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020

Zpracování Koncepce prevence kriminality krajů na léta 2017 - 2020 je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality krajů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016. Koncepce navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018. Plán byl vytvořen ve spolupráci se zástupci měst a obcí Plzeňského kraje, prostřednictvím probíhajících procesů komunitního plánování byli do tvorby částečně zapojeni i zástupci poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou služby poskytovány. Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020 navazuje na priority politiky kraje v oblasti prevence kriminality z let 2013 - 2016.