Vzory žádostí silničnímu správnímu úřadu

25. června 2012 10:48, aktualizováno 31. ledna 2020 09:50,

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, je silničním správním úřadem pro silnice I. třídy, které se nacházejí ve správním obvodu Plzeňského kraje. Mezi nejčastější agendy, které Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, vykonává na úseku státní správy nad pozemními komunikacemi, patří:

- povolování zvláštního užívání silnic I. třídy,
- povolování uzavírek silnic I. třídy,
- povolování tzv. nadměrných přeprav na silnicích ve správním obvodu Plzeňského kraje,
- povolování připojení k silnicím I. třídy,
- stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy,
- udělování výjimek z omezení jízdy některých vozidel.

Vzory žádostí týkajících se uvedených agend jsou uvedeny v příloze.

 

Soubory ke stažení