Údaje o správci silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji

10. prosince 2015 08:47, aktualizováno 07:47,

Plzeňský kraj na základě § 9 odst. 4 zákona  č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "zákon o pozemních komunikacích"), zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje o správci silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji.

Plzeňský kraj v souladu s § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích za účelem výkonu správy silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji zřídil správce těchto silnic, kterým je organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,  se sídlem  Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO 72053119. Tato organizace zajišťuje správu silnic II. a III. třídy na území Plzeňského kraje a další činnosti v rámci zajištění výkonu vlastnických práv k těmto pozemním komunikacím. Rozsah činností správce je dán zřizovací listinou organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, jejíž úplné znění ve formě dodatku č. 10 je obsaženo v příloze. Více informací o činnosti správce silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji naleznete na jeho webových stránkách www.suspk.eu.

Soubory ke stažení