Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

obrazek
04. října 2023 11:19, aktualizováno 08. března 2024 08:43, Mgr. Ludmila Novotná

V Plzeňském kraji běží letos již čtrnáctým rokem projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných. Projekt, realizovaný se Střediskem služeb školám ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu KÚPK s názvem Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji, byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V následujících letech pak pokračoval díky finančním prostředkům Plzeňského kraje. Záštitu nad projektem každoročně přebírá člen Rady Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu.

Cílovou skupinou jsou nadaní a mimořádně nadaní žáci základních, středních a základních uměleckých škol, tj. ti žáci, kteří se probojovali do krajských a vyšších kol předmětových a uměleckých soutěží, mimořádně nadaní žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. 

Odborné kempy a kurzy se uskuteční opět o letních prázdninách, konkrétně od 19. srpna. Budou mezi nimi kempy pro talentované matematiky, fyziky, astronomy, chemiky, biology, historiky, geografy, angličtináře, kurzy pro hudebníky, nejúspěšnější účastníky soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol. Neodmyslitelnou součástí celého projektu je testování žáků psychology z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, jehož výsledky mají šanci ovlivnit následný vývoj účastníků skrze rodinu, ale zároveň i pedagogy. Výstupem každého ročníku projektu jsou sborníky z jednotlivých kempů, které jsou přístupné na webových stránkách projektu všem zájemcům. Pozvánky na odborné kempy a kurzy obdrží žáci na krajských kolech soutěží.

Všechny informace jsou dostupné na zrekonstruovaných webových stránkách a informačním portále www.podporatalentu.cz. Na těchto stránkách lze také shlédnout poutavou videoreportáž vytvořenou k výročí 10 let existence projektu "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji".

Na portále naleznete také databázi aktivit určených pro nadané a aktivní žáky, přehled odborníků, kteří se rádi podělí o své znalosti a dovednosti, nabídku exkurzí a stáží pro komunitu GoHigher.

Odbornými kempy a kurzy prošli i medailisté z mezinárodních olympiád. Podívejte se na přehled uvedený zde.

Více o projektu se dozvíte také v příloze.

Soubory ke stažení