Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové občany

obrazek
11. dubna 2022 15:46, aktualizováno 23. ledna 2024 09:10, Ing. Lucie Hájková

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1996/22 ze dne 11. 4. 2022 vyhlášení výzvy v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačních titulů "Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany" a „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“.

Předžádosti, které byly podány již do dotačního titulu „PŘEDŽÁDOST - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ se automaticky stanou dne 16. 5. 2022 žádostmi dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany". Od tohoto dne mají žadatelé povinnost do 10 pracovních dnů doručit na Krajský úřad Plzeňského kraje písemnou žádost se všemi náležitostmi a přílohami.

Žadatelé, kteří nepodali elektronicky předžádost, si budou moci podat elektronickou žádost do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ od 16. 5. 2022, 8.00 hod do 31. 8. 2022 nebo do vyčerpání alokace ve výši 500 000 000 Kč. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Plzeňský kraj bude žádat Ministerstvo životního prostředí ČR o navýšení finančních prostředků v celkové výši podaných žádostí do zásobníku.

Všichni žadatelé postupují dle VýzvyPravidel pro žadatele a příjemce v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“.

Samotnou výměnu zdroje lze realizovat až do dvou let od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Bude podporována výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 a to za:

Podporované zdroje teplaMaximální výše dotace
Plynový kondenzační kotel100 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva130 000 Kč
Tepelné čerpadlo180 000 Kč
Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.


Videprůvodce:

Jak založit uživatelský účet?


Jak podat žádost?Kontaktní osoby:

Jana Soukupová
e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
Ing. Eva Platzová
e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 689
Bc. Magda Kadlecová
e-mail: magda.kadlecova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 538
Zuzana Chalupná
e-mail: zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 774
Mgr. Lenka Platzová
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485


Důležité odkazy:

• Seznam registrovaných výrobků: https://svt.sfzp.cz/

• Aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Soubory ke stažení