Archiv

Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II

Administrace tohoto projektu probíhala v letech 2017 – 2019. Podmínkou dotace byla výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj.

Zlepšování kvality ovzduší v PK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech

Administrace tohoto projektu probíhala v letech 2016 – 2018. Podmínkou dotace byla výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj.

1. výzva kotlíkových dotací - UKONČENO

1. výzva kotlíkových dotací ukončena Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4244/15 ze dne 14. 12. 2015 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1" v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech"...

Plzeňský kraj ukončil příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové občany

Příjem žádostí byl ukončen ke dni 31. 8. 2022. Plzeňský kraj momentálně nepřijímá žádosti o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti.

Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové občany

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1996/22 ze dne 11. 4. 2022 vyhlášení výzvy v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačních titulů "Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany" a „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“.