Archiv

Upozornění pro žadatele o kotlíkovou dotaci

V průběhu administrace druhé vlny kotlíkových dotací byla Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR řešena problematika kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000...

Informace pro energetické specialisty

Základní informace pro energetické specialisty včetně společného stanoviska Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí a Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu...

Profesní kvalifikace osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná...

Plzeňský kraj obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP

Plzeňský kraj obdržel dne 1. 12. 2015 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí...

Informační semináře ke kotlíkovým dotacím

Krajský úřad Plzeňského kraje připravil ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a s ORP v Plzeňském kraji pro občany další informační semináře ke kotlíkovým dotacím. Semináře budou informovat o vyhlášeném dotačním titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II"...