Motivace pro technické vzdělávání

Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje

Střední školy organizují pro žáky základních škol velmi populární motivační technické kroužky v těchto oborech: elektrotechnika, robotika, počítačové konstruování, práce se dřevem, práce s kovem, keramika, strojní obrábění, strojírenství, instalatérství, klempířství, zámečnictví, malířství, stavebnictví, autoopravárenství, čalounictví...

Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2215/18 ze dne 25. 6. 2018 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2017“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 808/17 ze dne 26. 6. 2017 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2017“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2017. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2016“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4909/16 ze dne 27. 6. 2016 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2016“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2015“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3609/15 ze dne 29. 6. 2015 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2015“...