Formuláře

Příloha monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu OP VK - "Čestné prohlášení o majetku v době udržitelnosti"

určená příjemcům finanční podpory z globálních grantů OP VK Plzeňského kraje

Souhrnná informace o realizaci projektu OP VK, vzor aktualizovaný ke dni 22. 7. 2014, je k 24. 10. 2014 přemístěn do elektronické monitorovací zprávy

Jedná se o přílohu č. 18 závěrečné monitorovací zprávy "Souhrnné informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost", která se k 1. 11. 2014 jako samostatná příloha přestává používat ...

Formuláře povinných příloh pro závěrečnou monitorovací zprávu grantových projektů

realizovaných v rámci globálních grantů Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Přílohy k monitorovací zprávě grantových projektů realizovaných v 5. výzvě globálního grantu PK v oblasti podpory 3.2 OPVK

Určeno pro příjemce finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Podklady ke smlouvě o realizaci grantového projektu pro úspěšné žadatele 5. kolové výzvy globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

zde naleznete elektronickou podobu formulářů