Formuláře

Elektronická monitorovací zpráva - návod k používání

Řídící orgán operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zavedl pro zpracování monitorovacích zpráv realizovaných projektů od března roku 2011 elektronický formulář v systému Benefit 7. Příjemci, kteří první monitorovací zprávu předkládají k datu 24. 6. 2011 a později, jsou povinni ji zpracovat již výlučně elektronicky.

Formuláře povinných příloh pro závěrečnou monitorovací zprávu grantových projektů

realizovaných v rámci globálních grantů Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu OP VK, vzor aktualizovaný ke dni 22. 7. 2014, je k 24. 10. 2014 přemístěn do elektronické monitorovací zprávy

Jedná se o přílohu č. 18 závěrečné monitorovací zprávy "Souhrnné informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost", která se k 1. 11. 2014 jako samostatná příloha přestává používat ...

Příloha monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu OP VK - "Čestné prohlášení o majetku v době udržitelnosti"

určená příjemcům finanční podpory z globálních grantů OP VK Plzeňského kraje

Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti grantových projektů OP VK

Od 1. 6. 2013 s povinným využitím elektronického formuláře ve webové aplikaci Benefit 7 ...