Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2022 – poskytnutí dotací

obrazek
16. června 2022 09:08, aktualizováno 20. června 2022 15:19, Bc. Zdeněk Valenta

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 808/22 ze dne 13.06.2022 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2022.

V přílohách tohoto článku naleznete přehled schválených dotací včetně seznamu náhradníků (příloha č. 1) a vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové dotace (příloha č. 2) v rámci programu. Přehled schválených dotací včetně náhradníků naleznete též na detailu dotačního titulu na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Pro vyhledání dotačního titulu je třeba použít záložku Dotační tituly a filtrovací formulář - vybrat „Odbor“ „Dotační titul“ a „Rok“.

Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / žádosti).

Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy obdrží úspěšní žadatelé e-mailem včetně příslušných pokynů. Vlastní návrh smlouvy bude možno nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz) na kartě Emailová komunikace/Přílohy.

Přílohu návrhu smlouvy Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde.

Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ v detailu dotačního programu.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova ul. 18
306 13 Plzeň

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00.
Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wi-fi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

Administrátor dotací na oddělení památkové péče:
Bc. Petr Bunda
č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 361
E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz


Časový harmonogram dotačního programu:
21. 12. 2021 vyhlášení a zveřejnění Programu
21. 01. 2022 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
15. 04. 2022 uzávěrka podávání žádostí o dotace
07. 09. 2022 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly
31. 12. 2022 konec lhůty pro nahlášení zmenšení rozsahu prováděných prací
24. 02. 2023 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady

Soubory ke stažení