Oblast kultury a památkové péče

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2024 - vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4402/23 ze dne 04.12.2023 pravidla dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2024“ ...

Dotační program Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2024 – vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4402/23 ze dne 4.12.2023 pravidla dotačního programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2024“ (dále jen "Program") ...

Dotační program Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2024 – vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4402/23 ze dne 4.12.2023 Pravidla dotačního programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2023“ (dále jen „Program“) ...

Dotační program "Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji“ pro rok 2024 – vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4402/23 ze dne 04.12.2023 Pravidla dotačního programu „Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji“ pro rok 2024...

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2024 – vyhlášení pravidel

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4403/23 ze dne 04. 12. 2023 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotací z dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2024 ...