Oblast kultury a památkové péče

Program Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2023 – poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3374/23 ze dne 20.03.2023 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2023“.

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2023 – poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3375/23 ze dne 20.03.2023 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programů v oblasti památkové péče...

Dotační program Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2023 – vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením ze dne 29.12.2022 pravidla dotačního programu „Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2023“

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2023 – vyhlášení pravidel

Rada Plzeňského kraje schválila dne 29. 12. 2022 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotací z dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2023

Dotační program Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje pro rok 2023 – vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila dne 29. 12. 2022 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje pro rok 2023 ...