Oblast kultury a památkové péče

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022 - vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1491/21 ze dne 6.12.2021 pravidla dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022“.

Dotační program Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022 – vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1491/21 ze dne 06.12.2021 pravidla dotačního programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022“.

Dotační program Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022– vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1491/21 ze dne 06.12.2021 pravidla dotačního programu „Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022“.

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2022 – vyhlášení pravidel

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1492/21 ze dne 06. 12. 2021 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotací z dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2022

Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2022 – vyhlášení pravidel

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1492/21 ze dne 06. 12. 2021 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2022.