Oblast kultury a památkové péče

Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2023 – poskytnutí dotací

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 1287/23 ze dne 12.06.2023 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2023.

Dotační program Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje pro rok 2023 – poskytnutí dotací

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 1288/23 ze dne 12.06.2023 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje“ pro rok 2023.

Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji pro rok 2023 – poskytnutí dotací

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3567/23 ze dne 29.05.2023 bylo schváleno poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji pro rok 2023“.

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2023 – poskytnutí dotací

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3563/23 ze dne 29.05.2023 a usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1278/23 ze dne 12.06.2023 bylo schváleno poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2023“.

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2023 - poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3566/23 ze dne 29.05.2023, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1283/23 ze dne 12.06.2023) poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2023“.