Oblast kultury a památkové péče

19. května 2020

Úprava alokace finančních prostředků v průběžných dotačních programech v oblasti kultury a památkové péče

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4798/20 z 18.05.2020 schválila snížení alokací finančních prostředků v průběžných dotačních programech v oblasti kultury a památkové péče...

27. dubna 2020

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 – změna pravidel programů a rastrových smluv

Za účelem umožnění realizace projektů dotovaných z programů Plzeňského kraje v oblasti památkové péče při zohlednění okolností vzniklých v důsledku vyšší moci v souvislosti s probíhající virovou pandemií schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4693/20 ze dne 27.04.2020 změnu pravidel dotačních programů.

16. března 2020

Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020 – poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4594/20 ze dne 16.03.2020 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“.

16. března 2020

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 – poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4595/20 ze dne 16.03.2020 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programů v oblasti památkové péče.

25. února 2020

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2019 – poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programů v oblasti památkové péče...