Oblast kultury a památkové péče

Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2024 – poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 5091/24 ze dne 20.05.2024 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2024.

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2024 - poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 5098/24 ze dne 20.05.2024 schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2024“.

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2024 – poskytnutí dotací

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 5095/24 ze dne 20.05.2024 bylo schváleno poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2024“.

Dotační program Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje pro rok 2024 – poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 5090/24 ze dne 20.05.2024 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje“ pro rok 2024.

Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2024 – poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4854/24 ze dne 25.03.2024 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2024“.