Oblast kultury a památkové péče

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 - poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 937/21 ze dne 28.06.2021 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021“.

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021 – poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 936/21 ze dne 28.06.2021 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021“.

Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 – poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 630/21 ze dne 26.04.2021, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 331/21 ze dne 14.06.2021) poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“.

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 – poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 629/21 ze dne 26.04.2021, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 329/21 ze dne 14.06.2021) poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programů v oblasti památkové péče.

Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 – poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 630/21 ze dne 26.04.2021 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“.