Oblast kultury a památkové péče

Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2022 – poskytnutí dotací

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 808/22 ze dne 13.06.2022 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2022.

Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022 - poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2197/22 ze dne 23.05.2022, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 806/22 ze dne 13.06.2022) poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci „Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022“.

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022 - poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2195/22 ze dne 21.03.2022, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 805/22 ze dne 13.06.2022) poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022“.

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022 – poskytnutí dotací

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 2198/22 ze dne 23.05.2022 a usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 800/22 ze dne 13.06.2022 bylo schváleno poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022“.

Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji pro rok 2022 – poskytnutí dotací

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 2196/22 ze dne 23.05.2022 a usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 802/22 ze dne 13.06.2022 bylo schváleno poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji“ pro rok 2022.