Postup při poskytování finančních dotací z rozpočtu Plzeňského kraje

10. února 2004 09:21, aktualizováno 08:21, Ing. Milan Kozel
 

Rada Plzeňského kraje na základě zákona č. 129/2000 Sb., ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení), kde jsou v § 14 vyjmenovány oblasti samostatné působnosti kraje a v souladu s programem rozvoje Plzeňského kraje na svém jednání konaném dne 13. ledna 2004 schválila usnesením č. 2450/04 „POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ FINAČNÍCH DOTACÍ  Z ROZPOČTU PLZEŇSKÉHO KRAJE  V RÁMCI VYHLAŠOVANÝCH PROGRAMŮ“. Záměrem a cílem schváleného materiálu je sjednocení poskytování dotací z rozpočtu Plzeňského kraje.