Dopravci

Finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost je zákonnou podmínkou pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. V článku jsou uvedeny podrobné informace o prokazování finanční způsobilosti dopravce.

Odborná způsobilost dopravce

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, platí, že kdo hodlá provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby velkými vozidly, musí být odborně způsobilý. Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky. V článku jsou obsaženy termíny zkoušek, přihláška ke zkoušce, zkušební řád, otázky z jednotlivých předmětů a další související informace.

Příležitostná mezinárodní doprava mikrobusy mezi ČR a SRN

Upozornění pro dopravce osobní dopravy

Hlášení změn vozidel

Podnikatel v silniční dopravě je podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznamovat dopravnímu úřadu změny v údajích o vozidlech, a to do 30 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti. V příloze článku je obsažen formulář na hlášení předmětných změn.

Transformace vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy na taxislužbu

Dne 1. 5. 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 102/2013 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Novela zákona mj. přináší transformaci vnitrostátní příležitostné osobní dopravy na taxislužbu. Bližší informace k této změně jsou obsaženy v článku.