Eurolicence

Silniční doprava po vstupu do EU

Vstupem do EU se dnem 1.5.2004 se realizovaly významné změny v provozování silniční dopravy. Došlo k úplné liberalizaci vzájemné, tranzitní a třetizemní dopravy v rámci států Unie, povolovací režim zůstal pouze ve styku s nečlenskými státy. Vstupem do EU tak našim dopravcům, kteří mají koncesi pro mezinárodní přepravu pro cizí potřeby, začalo být volně dosažitelné celé území států EU.

Eurolicence a další související dokumenty vztahující se k provozování mezinárodní dopravy

Provozovat mezinárodní dopravu velkými vozidly za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, lze pouze na základě licence Společenství (tzv. „eurolicence“). V článku je uveden postup pro její získání včetně postupu pro získání dalších souvisejících eurodokumentů potřebných pro provozování mezinárodní dopravy.