Eurolicence

Eurolicence a další související dokumenty vztahující se k provozování mezinárodní dopravy

Provozovat mezinárodní dopravu velkými vozidly za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, lze pouze na základě licence Společenství (tzv. „eurolicence“). V článku je uveden postup pro její získání včetně postupu pro získání dalších souvisejících eurodokumentů potřebných pro provozování mezinárodní dopravy.

Silniční doprava po vstupu do EU

Vstupem do EU se dnem 1.5.2004 se realizovaly významné změny v provozování silniční dopravy. Došlo k úplné liberalizaci vzájemné, tranzitní a třetizemní dopravy v rámci států Unie, povolovací režim zůstal pouze ve styku s nečlenskými státy. Vstupem do EU tak našim dopravcům, kteří mají koncesi pro mezinárodní přepravu pro cizí potřeby, začalo být volně dosažitelné celé území států EU.