Doprava

Sjízdnost silnic 1. tř. a dálnic v Plzeňském kraji - stav 19.1.2007 v 8:00