Výzva k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací - UKONČENO

obrazek
24. června 2019 16:11, aktualizováno 19. dubna 2023 16:14,

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V TÉTO VÝZVĚ BYL UKONČEN

Dne 1. 10. 2019 došlo k vyčerpání alokace dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". 

Dne 30. 9. 2020 ve 14:00 došlo k uzavření dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III".

Již není možné podat si žádost o kotlíkovou dotaci.

 

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3691/19 ze dne 24. 6. 2019 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

Žádosti budou přijímány od 1. 10. 2019 od 8:00 hod do 30. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 230 000 000 Kč. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" tvoří přílohu č. 1.

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Finanční alokace pro tuto výzvu je celkem 230 000 000 Kč. Po uzavření dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" bude bezprostředně poté otevřen "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" (dále jen "zásobník") a to do vyčerpání stanovené alokace. Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". 

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za:
  • plynový kondenzační kotel,
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel pouze na biomasu.

Důležité upozornění pro žadatele:
Upozorňujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, nesplňují podmínky třetí vlny kotlíkových dotací.

Již průběhu administrace druhé vlny kotlíkových dotací byla řešena problematika kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. U těchto kotlů byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku  uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve třetí vlně kotlíkových dotací (117. výzva MŽP).

Videprůvodce:

Jak založit uživatelský účet?

https://www.youtube.com/watch?v=vygpir4ryLY&feature=youtu.be

Jak podat žádost?

https://www.youtube.com/watch?v=t8kxQVXeIl8&feature=youtu.be

 

Kontaktní osoby:
  
Mgr. Lenka Platzová
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Jana Soukupová
e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
Bc. Lucie Franková
e-mail: lucie.frankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620
Ing. Eva Platzová
e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 689
Marcela Bártová
e-mail: marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601
Bc. Magda Kadlecová
e-mail: magda.kadlecova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 538
Eva Křenková
e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 455
Bc. Jana Farková
email: jana.farkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 100


Důležité odkazy:
   • Seznam registrovaných výrobků: https://svt.sfzp.cz/
   • Aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Soubory ke stažení