Třetí kontrolní den

obrazek
08. listopadu 2012 09:52, aktualizováno 29. října 2019 13:44, Ing. Milan Janko

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se dne 11.9.2012 konal třetí kontrolní den projektu "Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji", část "Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů" (resp. 9. kontrolní den v rámci celého projektu) za účasti zpracovatelů DHI a.s. a Aquatest a.s. Zhotovitel předvedl možnosti zobrazování naměřených veličin na webovém prohlížeči a informoval o probíhající instalaci monitorovacích zařízení v rámci 3. etapy.