Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů

Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů

V rámci projektu byla doplněna stávající síť o 36 hladinoměrů a 75 srážkoměrů včetně systému pro sběr, vyhodnocování a vizualizaci naměřených hodnot...

Zkušební (testovací) provoz instalovaných zařízení

Instalace jednotlivých monitorovacích stanic...

Kontrola instalace monitorovacích zařízení

Ukázka kontroly instalace monitorovacích zařízení...