Aktuality

MŠMT schválilo Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje na období 2020-2022

Pracovní skupina pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy projednala a schválila dne 30. dubna 2020 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje na období 2020-2022. Před tím byl tento dokument schválen Pracovní skupinou Vzdělávání pro území Plzeňského kraje a Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje.

Rovným příležitostem ve vzdělávání napomůže Školská inkluzivní koncepce Plzeňského kraje

Systémovou podporu školám v oblasti inkluzivního vzdělávání nyní nově představuje Školská inkluzivní koncepce Plzeňského kraje (dále ŠIKK PK), jež je nedílnou součástí aktualizovaného Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje (KAP) na období 2020 - 2022 v oblasti společného vzdělávání. Hlavním cílem inkluzivního vzdělávání je snaha podpořit potenciál každého dítěte, žáka či studenta a poskytovat všem rovné příležitosti ve vzdělávání.

Poznatky a doporučení z mapování inkluze se staly podkladem pro akční plánování Plzeňského kraje

Stav inkluze na středních a vyšších odborných školách v ČR popisují souhrnné krajské zprávy, které pro jednotlivé kraje připravil v prosinci 2018 projekt P-KAP. Zprávy obsahují poznatky z mapování realizovaného v období 2016 – červen 2018, do kterého se z

Evropský rámec kvalifikací – EQF

Víte, co znamená EQF na vysvědčení? Již od 1. října 2017 mají absolventi základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF – European Qualifications Framework)...

Pozvánka na konferenci "Spolupráce škol a firem zaměřená na potřeby žáků" 19.4.2018

Realizační tým projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje" vás srdečně zve na konferenci s názvem „Spolupráce škol a firem zaměřená na potřeby žáků", která se uskuteční dne 19. dubna 2018 od 9:00 do 14:00 hodin v Moving Station v Plzni (Koperníkova 574/86)...