Komise Rady Plzeňského kraje

obrazek
07. února 2012 13:11, aktualizováno 22. ledna 2016 08:50, Bc. Andrea Johanesová
Na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů zřizuje rada jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů a ze své činnosti jsou komise odpovědné radě.
 
 
Komise Rady Plzeňského kraje (volební období 2012 - 2016) jsou zřízeny na základě usnesení RPK č. 226/13 ze dne 28.1.2013, a to:
 
1. Komise životního prostředí a zemědělství - předseda Ing. Zdeněk Hubka
2. Komise pro kulturu a památkovou péči - předseda Mgr. Miroslav Brabec
3. Komise pro správu majetku - předseda RSDr. Jan Rejfek
5. Komise bezpečnostní - předseda Mgr. Karel Zrůbek
6. Komise cestovního ruchu - předseda František Trhlík
7. Komise dopravní - předseda Ing. Karel Šidlo
8. Komise sociální - předsedkyně Mgr. Dagmar Terelmešová
9. Komise pro neziskové organizace - předseda Radislav Neubauer
10. Komise pro otevřený kraj - předsedkyně Ing. Milena Stárková
11. Komise právní  - předseda JUDr. Robert Varga
12. Komise pro sport - předseda Ing. Jan Müller
13. Komise pro národnostní menšiny - předseda Mgr. Jaroslav Šobr
 

Usnesením RPK č. 226/13 ze dne 28.1.2013 byli jmenováni předsedové komisí RPK a členové Komise pro otevřený kraj.

Počet členů komisí RPK byl stanoven na 15 členů s výjimkou Komise pro otevřený kraj - 17 členů, Komise životního prostředí a zemědělství - 14 členů, Komise cestovního ruchu - 14 členů, Komise pro kulturu a památkovou péči - 14 členů, Komise dopravní - 14 členů,  Komise pro sport - 12 členů, Komise právní - 7 členů, Komise pro národnostní menšiny - 7 členů.

Usnesením RPK č. 349/13 ze dne 18.2.2013 byli jmenováni členové ostatních komisí RPK. Na základě usnesení RPK č. 4252/15 ze dne 30.12.2015 byla ustavena Komise pro národnostní menšiny a byli jmenováni všichni členové uvedené komise, a to s účinností od 1.1.2016.

Usnesením RPK č. 4269/15 ze dne 30.12.2015 bylo odvoláno pro velmi nízkou účast na jednáních komisí 15 členů, 1 člen rezignoval z důvodu pracovního vytížení. 10 nových členů komisí bylo jmenováno na schůzi Rady Plzeňského kraje dne 25.1.2016 (aktuální složení komisí naleznete v příloze).

Účast členů komisí RPK na jednotlivých jednáních vyjádřenou v % za rok 2014 a za období leden - říjen 2015 naleznete v přílohách. 

Soubory ke stažení