Komise pro národnostní menšiny

Komise pro národnostní menšiny RPK

Komise pro národnostní menšiny byla ustavena na základě usnesení RPK č.4252/15 ze dne 30.12.2015, a to s účinností od 1.1.2016 ...