Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji

Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji

Ustavení a složení Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji