Rada kraje pro rozvoj lidských zdrojů PK

Rada kraje pro rozvoj lidských zdrojů Plzeňského kraje

Ustavení a složení Rady kraje pro rozvoj lidských zdrojů Plzeňského kraje