K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

obrazek
03. prosince 2013 10:01, aktualizováno 09:01,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od října 2012 realizují národní projekt s názvem "K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání".

V současné době stoupá význam a úloha neformálního vzdělávání (včetně zájmového), a to v rámci celoživotního učení. Cílem projektu "K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání" je přispět k prosazení této myšlenky, zároveň odpovědět na potřebu zvýšení zaměstnavatelnosti a konkurenceschopnosti občanů na trhu práce. Jeho aktivity pomohou nastartovat kvalitativní změny v nestátních neziskových organizacích a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání jako zásadní trend pro trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání (včetně zájmového). Významným přínosem projektu je rovněž cílená podpora zaměřená na osobnostní rozvoj a jeho plánování, včetně uznávání výsledků neformálního vzdělávání v České republice. Projekt vychází z definovaných cílů a akčních plánů Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže a ze Strategie celoživotního učení ČR.

Projekt "K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání" (www.ka2.cz) se zabývá dvěma klíčovými aktivitami. První je Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového), jejímž cílem je zavedení nástrojů řízení do běžné praxe subjektů neformálního vzdělávání a podpora jejich kvality a zvýšení konkurenceschopnosti. Aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání (včetně zájmového) je zaměřena na osobnostní rozvoj a jeho plánování, řeší cílenou systémovou podporu uznávání výsledků neformálního vzdělávání (i zájmového) v České republice, a to ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Snahou je dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti (prostupnost/flexibilita na trhu práce) pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a mládeže prostřednictvím definování a prezentování kompetencí získaných nebo rozvinutých v aktivitách neformálního vzdělávaní. Součástí této aktivity je Studium pedagogiky volného času a v rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání naváže na výstupy projektu Klíče pro život (www.kliceprozivot.cz). Pilotně bude ověřovat připravený vzdělávací program a mentoringový systém rozvoje pedagogů volného času vykonávajících přímou dílčí pedagogickou činnost ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.

Více informací o projektu naleznete zde.