Informace pro energetické specialisty

obrazek
02. prosince 2015 12:29, aktualizováno 24. září 2018 10:02, Ing. Jana Němečková

Role energetického specialisty:

1. Po posouzení energetickým specialistou budova (rodinný dům, kde dojde k výměně zdroje) nesplňuje klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná.

Energetický specialista poté doporučí nejvhodnější opatření ze seznamu Mikro energetických opatření (viz níže), které přispěje ke snížení energetické náročnosti rodinného domu a potvrdí vybrané Mikro energetické opatření v žádosti.

 Mikro energetická opatření

  1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
  2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasády apod.)
  4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů
  5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  6. Dílčí výměna oken
  7. Výměna vstupních a balkonových dveří
  8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Realizací vybraného Mikro energetického opatření nemusí být dosaženo klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“.

2. Po posouzení energetickým specialistou budova (rodinný dům, kde dojde k výměně zdroje) splňuje klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná.

Energetický specialista poté vypracuje Průkaz energetické náročnosti budovy.

 

Energetických specialista musí mít oprávnění "Energetický audit", případně "Energetická certifikace budov".

Odkaz:

http://www.mpo-enex.cz/experti/

 

Soubory ke stažení