Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů

obrazek
19. března 2012 17:22, aktualizováno 29. října 2019 13:17, Ing. Jakub Rataj

Plzeňský kraj uzavřel dne 25.1.2012 smlouvu o dílo se společností DHI a.s. na veřejnou zakázku „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“, část „Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů“, která je spolufinancována z Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o uvedení do provozu 111 ks monitorovacích zařízení, tj. 36 ks hladinoměrů a 75 ks srážkoměrů na území Plzeňského kraje včetně systému pro vyhodnocení a vizualizaci naměřených dat. Ukončení zakázky a předání funkční sítě hladinoměrů a srážkoměrů se předpokládá k 31.7.2013.

Projekt je členěn na 3 etapy:

  1. realizační projekt
  2. kompletní uvedení do provozu monitorovacích zařízení na území ORP Klatovy, Přeštice, Plzeň, Domažlice, Horšovský Týn, Stod, Rokycany a Vojenský újezd Brdy
  3. kompletní uvedení do provozu monitorovacích zařízení na území ORP Nepomuk, Blovice, Tachov, Stříbro, Nýřany, Kralovice, Sušice, Horažďovice

Na mapovém portále Plzeňského kraje http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/DPP/ je k dispozici Pracovní mapa k projektu Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji. Zde jsou vyznačena stávající (ve vlastnictví ČHMÚ, Povodí Vltavy s.p. či obce) a nově navržená monitorovací zařízení.